5O7C0428 Cesta mým životem začala v jižních Čechách, malebném a krásném kraji. Narodila jsem se nedaleko významného poutního místa zvaného Klokoty, v historickém městě Táboře. Po prvních pěti letech života mě rodiče přenesli s celou naší rodinou do Prahy, abych tam prožila dětská a studentská léta. Láska mě pak v dospělosti přivedla na západ Čech, do Karlových Varů. Po tomto putování jsem se před několika lety usídlila na Andělské Hoře. Tedy ne přímo na ní, ale v jejím podhradí, které je nejen podle mého vnímání stejně jako hora samotná místem, kde se daří pozitivním silám a energii. Cítím se tu výborně nejen já, má rodina, přátelé, sousedé, ale také všichni ti, kteří k nám zavítají.

 

Podobně klikatá byla i má profesní cesta. Vystudovala jsem VŠE, zahraniční obchod, marketing a cestovní ruch. Praktické zkušenosti jsem pak sbírala v zahraničních bankách. To, že do tohoto prostředí nepatřím, trefně popsal jeden můj starší kolega, když poznamenal, že „tady harmonii nikdy nenajdu..." Věděl více než já sama tehdy tušila, tedy to, že právě k hledání harmonie budu směřovat. A pak přišla do mého života „práce" mnohem významnější – mateřství. Tam začíná můj nový život a současný příběh. Péče o malého tvorečka, jak to tak bývá, přetvořila nejen život jako takový, ale zcela přirozeně mě nasměrovala k hlubšímu rozvinutí mého letitého zájmu o zdravé žití, které začalo už v době mého dospívání. Našla jsem svou pravou cestu, která souzní s mými osobními zkušenostmi, vnitřním nastavením a přesvědčením, že my jsme ti, kteří tvoří svůj život a jen převzetím zodpovědnosti za něj můžeme žít tak, jak si přejeme.

Už od mládí je pro mě zdravé žití propojením péče o tělo, ale také o duši. Sebezdravější jídlo nás nespasí, když budeme žít v napětí, nebudeme v souladu sami se sebou. Je mi blízký přístup, kterému se nyní říká celostní. Díky poznávání východních nauk se k mému vnímání světa připojil i pohled energetický. Propojení západních a východních poznatků je pro mě studnicí moudrosti, protože východní zdroje nabízí to, v čem se naše nauky plně nedochovaly, ale vnímám silnou potřebu i propojení s našimi kořeny,  tradicí a kulturou.

 Na cestě za mou prací jsem potkala mnoho lidí, kteří mě inspirovali. Jsem vděčná za to, že se můžeme navzájem obohacovat. Ke svým klientům přistupuji podobně. Věřím, že si mě najdou právě ti, jimž mohu něco předat.

S úctou a láskou

Šárka Vorlová