5O7C0428 Cesta mým životem začala v jižních Čechách, malebném a krásném kraji. Narodila jsem se nedaleko významného poutního místa zvaného Klokoty, v historickém městě Táboře. Po prvních pěti letech života mě rodiče přenesli s celou naší rodinou do Prahy, abych tam prožila dětská a studentská léta. Láska mě pak v dospělosti přivedla na západ Čech, do Karlových Varů. Po tomto putování jsem se před několika lety usídlila na Andělské Hoře. Tedy ne přímo na ní, ale v jejím podhradí, které je nejen podle mého vnímání stejně jako hora samotná místem, kde se daří pozitivním silám a energii. Cítím se tu výborně nejen já, má rodina, přátelé, sousedé, ale také všichni ti, kteří k nám zavítají.

Podobně klikatá byla i má profesní cesta. Vystudovala jsem VŠE, zahraniční obchod, marketing a cestovní ruch. Praktické zkušenosti jsem pak sbírala v zahraničních bankách. To, že do tohoto prostředí nepatřím, trefně popsal jeden můj starší kolega, když poznamenal, že „tady harmonii nikdy nenajdu..." Věděl více než já sama tehdy tušila, tedy to, že právě k hledání harmonie budu směřovat. Bankovní etapu mého života vystřídala na čas práce v oblasti marketingu, kterou pak nahradila „práce" mnohem významnější – mateřství. Tam začíná můj nový život a současný příběh. Péče o malého tvorečka, jak to tak bývá, přetvořila nejen život jako takový, ale zcela přirozeně mě nasměrovala k hlubšímu rozvinutí mého letitého zájmu o zdravé žití. Vždyť co jiného více člověka přiměje se co nejlépe o sebe starat než těhotenství a následná péče o potomka? Mé dlouhodobé zaujetí pro zdravou stravu a alternativní léčbu získalo nový rozměr. Můj muž ještě dnes rád dává k dobru, jak v době, kdy měl náš drobeček v sedmi měsících začít dostávat příkrmy, což bylo v únoru, jsem podnikla výzkumný úkol, na jehož konci bylo navázání kontaktů s biofarmou z jihu Moravy, která nám pravidelně posílala své zásilky zeleniny na horní nádraží v Karlových Varech. To bylo ovšem v době, kdy bio bylo slovo neznámé a o jeho dostupnosti v běžné síti jsme mohli jenom snít.

Tak, jak život můj a lidí mně blízkých i vzdálenějších ubíhal, přinášel mi nové poznatky z oblasti zdraví a zdravého žití. Zkušenosti se zdravím a nemocemi druhých, někdy dost bolestné, mě vedly k dalšímu a dalšímu hledání a objevování. Postupně se téma zdraví táhlo celým mým životem jako neviditelná nitka. Tu se přihlásilo při stavbě domu v pečlivosti výběru materiálů a s prvky feng shuej, tu zase při budování zahrady ... aniž bych tomu tehdy přikládala jiný než soukromý význam. Průběžně jsem se samozřejmě dělila o své zkušenosti s lidmi kolem mě a někteří své životy začali také proměňovat, ale teprve později mě napadlo, že toto je ten pravý směr mého dalšího profesního vývoje. Až při pohledu zpátky vidím, jak dávno tato má cesta vlastně začala - letmými setkáními s makrobiotikou v době mého dětství, úpravou stravy kvůli léčbě mých vlastních neduhů, návštěvou přednášek léčitelů v čase studií, cvičením Pěti tibeťanů a tai-chi ... dnes vím, že všechno toto nebylo náhodou, stalo se to vkladem pro mou současnou práci.

Při své práci s klienty čerpám ze svých dlouhodobých zkušeností a studia, poznatků z oblasti moderní medicíny, ale i jógy, čínské medicíny, ájurvédy, lidového léčitelství a odkazu našich předků. Uvědomuji si, že v této oblasti nikdy vzdělávání nekončí, proto považuji své absolvování rekvalifikačního studia v oboru zdravého životního stylu za pouze nutnou podmínku pro svou práci, stále se věnuji dalšímu studiu a práci na sobě samé.

Na cestě za mou prací jsem potkala mnoho lidí, kteří byli mými učiteli. Jsem vděčná za to, že se můžeme navzájem obohacovat. Ke svým klientům přistupuji podobně. Věřím, že si mě najdou právě ti, jimž mohu něco pro ně důležitého předat.

Šárka Vorlová